Preise

bis 2 Nächte:  50 Euro

ab 3 Nächte:  40 Euro

ab 7 Nächte:  35 Euro

Leihgebühr Fahrrad:  pro Tag 5 Euro

Angebot aus dem Hause:  pro Artikel  10 Euro

Marmelade:  pro Glas 4 Euro